Oudercommissie Annen

Wie zijn

De OC leden zijn: Esther Visser, Ymke Aling, Carla vd Woude, Kim van Gaalen, Fija Luten, Merel Praamstra en Dennis Höster.

Wat doen wij

De oudercommissie behartigt de belangen van ouders en kinderen, die gebruik maken van het kinderdagverblijf De Krullevaar en BSO Ekiwoek, de Torenkamer en EkiEight. De oudercommissie adviseert (on)gevraagd aan de regiomanager en fungeert als spreekbuis voor de ouder. Via de oudercommissie hebben ouders inspraak in het beleid van skidkinderopvang.

We komen minimaal 4 keer per jaar bij elkaar. Bij (een deel van)  de vergadering is dan de regiomanager aanwezig. Zij informeert ons over zaken die (gaan) spelen en die invloed hebben op de opvang van de kinderen. En wij geven daar als ouders onze mening over.

Iedere ouder mag bij onze vergaderingen mee praten.  Neem contact met ons op via: oc-annen@skidkinderopvang.nl

Oudercommissie en de wet

Een instelling voor kinderopvang is verplicht om een oudercommissie te hebben. De oudercommissie heeft adviesrecht op een aantal onderwerpen en recht op tijdige informatie over diezelfde onderwerpen. Die onderwerpen zijn:

 1. De uitvoering van het kwaliteitsbeleid met betrekking tot:
  • aantal kinderen per leidster
  • groepsgrootte
  • opleidingseisen beroepskrachten
  • inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding
 2. Pedagogisch beleidsplan;
 3. Voedingsaangelegenheden;
 4. Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;
 5. Openingstijden;
 6. Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie;
 7. Wijziging van de prijs van de kinderopvang.

Uiteraard mag skidkinderopvang ook de oudercommissie om raad vragen over andere onderwerpen.

Denk ook mee!

We horen graag meningen van ouders over het reilen en zeilen bij skidkinderopvang. Wat gaat goed, wat kan beter? Nieuwe ideeën? Neem contact met ons op: oc-annen@skidkinderopvang.nl of spreek ons aan bij de genoemde locaties!