menu
desc image
desc image

Tarieven Buitenschoolse opvang

De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt voor de financiering is dat kinderopvang een zaak is van ouders en overheid. Ouders die werken of studeren en dit combineren met de zorg voor kinderen, krijgen kinderopvangtoeslag van de overheid. De Belastingdienst vergoedt een (groot) deel van de kinderopvangkosten.

Wat u netto betaalt voor kinderopvang hangt dus af van de hoogte van de kinderopvangtoeslag die u ontvangt. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang, van uw belastbaar inkomen en het aantal uren dat u werkzaam bent. De toeslag dient u zelf aan te vragen bij de Belastingdienst.

Op de tarievenlijst van skidkinderopvang vindt u bruto tarieven. Dit zijn de bedragen zonder de vergoeding van de Belastingdienst.

De tarieven voor 2018 voor Buitenschoolse opvang vindt u hier:

Tarievenlijst locaties BSO 2018