menu
desc image
desc image

Bureaukosten; waar zijn die uit opgebouwd?

Waarom bureaukosten?

 • Bemiddelen tussen vraagouder en gastouder
 • Intake gesprek met ouder
 • Koppelingsgesprek tussen ouder en gastouder  (Na de intake bij de vraagouder, gaat de bemiddelingsmedewerker in  het bestand zoeken naar een geschikte gastouder. Er volgt een kennismakingsgesprek en de ouder bepaalt zelf of dit de geschikte gastouder voor hen is).
 • Werving, selectie en intake nieuwe gastouders.
 • Pedagogische ondersteuning en begeleiding op maat, van ouders en gastouders gedurende de opvangperiode.
 • Jaarlijks een voortgangsgesprek met gastouders.
 • Jaarlijks de Risico inventarisatie veiligheid en hygiëne doorlopen met gastouders.
 • Organiseren van thema bijeenkomsten voor ouders en gastouders.
 • Organiseren van werkoverleggen voor gastouders.
 • Organiseren van herhalingslessen kinder ehbo en reanimatie voor gastouders.
 • Documenteren en updaten gegevens van gastouders.
 • Aanmelden en gegevens wijzigen van gastouders bij de gemeente voor het  LRK.
 • Nood- en vakantieopvang regelen.
 • Uitleen materialen zoals tweelingbuggy en fietskar.
 • Lidmaatschap speelotheek voor gastouders.
 • Jaarlijks de opvang evalueren met de ouder.
 • Informeren en contact onderhouden met de oudercommissie.
 • Contacten met netwerkoverleg, Yorneo, beroepsvereniging en dergelijke instanties.
 • Administratieve afhandeling;  kassiersfunctie.
 • Creatieve workshop voor gastouders en/of
 • Gezellige eindejaarsbijeenkomst voor gastouders.