Bemiddeling voor ouders

Home » Gastouderopvang » Bemiddeling voor ouders

Bemiddeling voor ouders

Het contact met ouders is voor een goede opvang noodzakelijk. Binnen skidkinderopvang is er alle tijd voor contact met de ouders.

Intake en kennismaking

Na aanmelding neemt de bemiddelingsmedewerker van het Gastouderbureau contact met je op voor een intakegesprek bij jouw thuis. In dit gesprek kun je je wensen ten aanzien van het gastgezin kenbaar maken. Ook opvoedingsideeën en opvangtijden kunnen worden besproken. Na het vinden van een geschikte gastouder volgt een kennismaking tussen ouder(s) en gastouder. Ouder(s) en gastouder beslissen zelf of ze met elkaar verder willen. Na een gunstig verlopen kennismaking volgt een koppelingsgesprek. Hierbij is de bemiddelingsmedewerker van het Gastouderbureau aanwezig. Tijdens het koppelingsgesprek worden de details van de opvang doorgesproken en afspraken gemaakt over het wennen.

Brengen en halen

Tijdens het brengen en halen van je kind kunnen over en weer bijzonderheden worden uitgewisseld tussen ouder en gastouder. Het Gastouderbureau adviseert daarnaast een overdrachtschriftje.

Informatie en contact

Tijden de gehele opvangperiode biedt de bemiddelingsmedewerker van het Gastouderbureau begeleiding en ondersteuning op maat. Het Gastouderbureau houdt jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Meerdere keren per jaar ontvang je de nieuwsbrief van het Gastouderbureau. Bellen met het gastouderbureau kan dagelijks tijdens kantooruren en bij voorkeur in de ochtend: 0592-304198