menu
desc image
desc image

Oudercommissie Gastouderopvang

Het doel

Het doel van deze oudercommissie is het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de kinderen en de ouders, waarvoor de kinderopvang door het gastouderbureau van skidkinderopvang is geregeld. Dit betekent dat de oudercommissie meedenkt over onder andere het pedagogisch beleid, de risico-inventarisatie en andere plannen.

Lid van de ooc-dec-2016udercommissie: Miriam de Haas, Anouk Bos-van Prooijen en Anneke van der Steen.

Een van de commissieleden heeft zitting in de centrale oudercommissie van skidkinderopvang. De centrale oudercommissie heeft verzwaard adviesrecht over bijvoorbeeld de prijzen van de opvang, openingstijden, klachtenregeling en voedingsaangelegenheden.

 

Wat doet de Oudercommissie voor de ouders?

De oudercommissie werpt ondermeer een kritische blik op plannen, veranderingen, het pedagogisch beleid en de risico-inventarisatie die skidkinderopvang opgesteld heeft.
Hierbij adviseert de oudercommissie vanuit de gedachte van de ouders en uiteraard in het belang van de kinderen. Mocht er vraag naar een ouderavond ontstaan, zal hier invulling aan worden gegeven.

Hoe worden ouders geïnformeerd?

In de nieuwsbrief van het gastouderbureau worden ouders en gastouders op de hoogte gehouden van de onderwerpen waar de oudercommissie zich mee bezighoudt.

Hoe kun je de oudercommissie bereiken?

skidkinderopvang gastouderbureau
t.a.v. de oudercommissie
Spijkerboorsdijk 3
9468 CG Annen
tel: 0592 – 304198

of per mail: oc-gob@skidkinderopvang.nl

De oudercommissie stelt het op prijs wanneer er ideeën, vragen, problemen of onderwerpen die van belang zijn voor de ouders worden doorgegeven, zodat de OC mee kan denken.