Oudercommissie Eelde-Paterswolde

Home » Kinderdagopvang » Locaties KDV » Eelde – KDV Dikkie Dik » Oudercommissie Eelde-Paterswolde

De Oudercommissie

Wie zijn wij?
De OC leden zijn:
– Sanne Alblas- van Rossum (BSO ‘t Klokhuis en KDV Dikkie Dik)
– Josien Struik (KDV Ieniemienie)
– Jaike Oldenhof-Palsma (KDV Dikkie Dik)

Wat doen wij?

De oudercommissie behartigt de belangen van ouders en kinderen, die gebruik maken van de kinderdagverblijven Ieniemienie en Dikkie Dik, BSO ’t Klokhuis en peuterspeelzaal Klain Grut. De oudercommissie adviseert (on)gevraagd aan de regiomanager en fungeert als spreekbuis voor de ouder. Via de oudercommissie hebben ouders inspraak in het beleid van Skid kinderopvang.
We komen minimaal 4 keer per jaar bij elkaar. Bij de vergaderingen zijn de clustermanager en de seniors aanwezig. Zij informeren ons over zaken die (gaan) spelen en die invloed hebben op de opvang van de kinderen en wij geven daar als ouders onze mening over.
Iedere ouder mag bij onze vergaderingen mee praten.

Oudercommissie en de wet

Een instelling voor kinderopvang is verplicht om een oudercommissie te hebben. De oudercommissie heeft adviesrecht op een aantal onderwerpen en recht op tijdige informatie over diezelfde onderwerpen. Die onderwerpen zijn:
1. De uitvoering van het kwaliteitsbeleid met betrekking tot:
• aantal kinderen per leidster
• groepsgrootte
• opleidingseisen beroepskrachten
• inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding
2. Pedagogisch beleidsplan;
3. Voedingsaangelegenheden;
4. Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;
5. Openingstijden;
6. Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie;
7. Wijziging van de prijs van de kinderopvang.

Uiteraard mag skidkinderopvang ook de oudercommissie om raad vragen over andere onderwerpen.

Denk ook mee!
We horen graag meningen van ouders over het reilen en zeilen bij skidkinderopvang. Wat gaat goed, wat kan beter? Nieuwe ideeën?
Neem contact met ons op: spreek ons aan bij de genoemde locaties!