Oudercommissie Gieten

Stel

 • Je hebt een vraag over de hygiëne op het kinderdagverblijf
 • Of je hebt een opmerking over de veiligheid op de bso
 • Of je wilt iets weten over de kwaliteit van de voeding op het kinderdagverblijf of de bso
 • Of je wilt graag weten of op de bso voldoende speelgoed is dat bij de leeftijd van je kind past


De oudercommissie (OC) is onafhankelijk

Je kunt dan in eerste instantie terecht bij de mentor van je kind, bij de groepsleidsters van De Buitenboel of bij de clustermanager. Daarnaast kun je je vraag en/of opmerking ook kwijt bij de OC-locatie Gieten. De oudercommissie is een onafhankelijk orgaan en de OC is er voor jou als ouder!

Adviesrecht en verzwaard adviesrecht

De OC heeft het recht skidkinderopvang ongevraagd te adviseren, daarnaast heeft de OC zogenaamd verzwaard adviesrecht over onderstaande onderwerpen:

 • Uitvoering van het kwaliteitsbeleid
 • Voedingsaangelegenheden, beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid of hygiëne
 • Openingstijden
 • Beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 • Vaststelling of wijziging van klachtenregeling en aanwijzen van leden van de klachtencommissie
 • Wijzigingen in de prijs van kinderopvang
 • Uitvoering risico-inventarisatie en veiligheid

Dit verzwaard adviesrecht betekent dat de OC op basis van o.a. door skidkinderopvang verstrekte informatie adviezen geeft op bovenstaande onderwerpen en dat skidkinderopvang alleen van dit advies kan afwijken als hij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen dit advies verzet.

De OC geeft advies namens de ouder

De adviezen geeft de OC namens de ouders van de kinderen op De Buitenboel. We kunnen dit dan ook alleen naar behoren doen wanneer we goed op de hoogte zijn van de dagelijkse gang van zaken op De Buitenboel en daarvoor hebben we jouw input nodig.

Wil je dus iets kwijt over eerdergenoemde onderwerpen of andere neem dan contact op met de OC!

Oudercommissie (OC) iets voor jou?

De OC is altijd op zoek naar nieuwe leden. Neem contact met ons op.

 • De OC wordt gevormd door ouders van kinderen die naar De Buitenboel gaan.
 • De OC vergadert minimaal 4x per jaar
 • Je mag als ouder altijd aanwezig zijn bij deze vergadering
 • De notulen van deze vergadering zijn openbaar voor ouders. Je kunt de notulen inzien bij de locatiemanager.

 

Voor vragen, suggesties en opmerkingen, kun je contact met ons opnemen: oc-gieten@skidkinderopvang.nl