Opvang Hemelvaartsdag – Vervolg

Home » Opvang Hemelvaartsdag – Vervolg

Onlangs konden ouders die dat wilden hun kind(eren) aanmelden voor opvang op Hemelvaartsdag 30 mei 2019.

Op onze website hebt u daarover kunnen lezen.

Er zijn uiteindelijk onvoldoende aanmeldingen om locaties te openen voor opvang op deze dag.

Voor aanmelding voor opvang op andere feestdagen de komende tijd: houd u onze website in de gaten!