menu
desc image
desc image

Kwaliteit: Verbetermeter en HKZ

Algemeen
Voor skidkinderopvang is het van belang om goed te communiceren met onze klanten. Communiceren met u als klant begint natuurlijk bij het dagelijkse contact tussen kinderen, ouders en medewerkers; bij het brengen, bij het halen en het telefonisch contact met de medewerkers van ons bedrijfsbureau.
Daarnaast willen wij graag weten hoe het is gesteld met uw tevredenheid en wat uw wensen zijn. Eens per drie jaar een uitgebreid tevredenheidonderzoek onder ouders vinden wij onvoldoende om de communicatie en de aansluiting met u als ouders te houden.

De Verbetermeter
De Verbetermeter is een onderzoeksinstrument om de tevredenheid van ouders te monitoren. Dit vindt plaats middels een continu en periodiek klantenonderzoek. Door te monitoren krijgen wij beter in beeld hoe het gesteld is met uw tevredenheid en wat uw wensen zijn. Via de Verbetermeter ontvangt u gedurende een opvangperiode meerdere enquêtes uit ons continue onderzoek;  bij evaluatie van de kennismakings- en wenperiode  (rond 3 maanden), een jaarlijkse enquête en bij einde van de opvang. Dit geldt voor ieder kind per opvangsoort. Dus zowel bij het kinderdagverblijf, peuterspeelgroep, buitenschoolse en gastouderopvang.
Het periodieke onderzoek vindt 1 keer per 3 jaar plaats. Dit is een uitgebreid onderzoek en behandelt onder andere de volgende thema’s; communicatie,  pedagogisch handelen, klantgerichtheid en huisvesting.

HKZ
skidkinderopvang is in het bezit van het HKZ Keurmerk.
Het Keurmerk waarborgt dat we de zaken intern goed op orde hebben. We hebben onze werkwijze en afspraken vastgelegd en onze medewerkers houden zich daaraan. Ouders en kinderen stellen we centraal, er zijn duidelijke instructies over de verzorging van de kinderen en we werken voortdurend aan het verbeteren van de dienstverlening. We bespreken met u uw ervaringen en wensen, we voeren regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek uit en ondernemen actie als de uitkomsten daartoe aanleiding geven. We nemen het hebben van een veilige omgeving voor uw kind erg serieus. Ontruimingsoefeningen, voedselhygiëne en deugdelijk materiaal zijn hiervan voorbeelden. En we houden de kwaliteit continu in de gaten.

Om de kwaliteit van het keurmerk te waarborgen, worden we ieder jaar gecontroleerd.

LOGO HKZ 2

Meer informatie vindt u op : www.hkz.nl