Wij zijn

PSG Torteltuin is onderdeel van Kindcentrum Groote Veen. Het Kindcentrum is een uniek en nieuw gebouw waarin Buitenschoolse opvang Het Klokhuis en peuterspeelgroep Torteltuin zijn gevestigd samen met basisschool OBS de Veenvlinder en de Mariaschool. In het gebouw hebben we een eigen lokaal waar ’s morgens de peuterspeelgroep De Torteltuin gebruik van maakt en ‘s middags de BSO. Naast dit lokaal kunnen we ook de andere lokalen gebruiken van de scholen en we delen de leerpleinen. De buitenruimte bestaat o.a. uit een groene tuin met bosjes waar de kinderen kunnen struinen of verstoppertje spelen. Het water rond het Groote Veen zit vol leven. Van vissen met een hengel (onder deskundige begeleiding), kikkerdril zien veranderen in kikkers, tot bodemmonsters onder de microscoop bekijken.

De BSO en peuterspeelgroep Torteltuin zijn open van maandag tot en met vrijdag.

 

Groepsinformatie

De peuteropvang richt zich op kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Zij komen meerdere keren per week, gedurende in totaal 6 uur, spelen. De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen die begeleid worden door twee vaste pedagogisch medewerkers en soms een stagiair(e). Het is belangrijk om de peuter tijdens het verblijf op de peuteropvang te begeleiden bij en te stimuleren in de eigen ontwikkeling.

Pedagogisch doel is: kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige, sociaal vaardige mensen. Er moet sprake zijn van een veilige, prikkelende omgeving waarin kinderen volop de mogelijkheid hebben zich te ontplooien en er dient een sfeer gecreëerd te worden waarin ze zich prettig en veilig voelen zodat ze zich durven uiten en vertrouwen krijgen in eigen en andermans kunnen. Het samen spelen en leren rekening houden met elkaar neemt een belangrijke plaats in, waarbij de eigenheid van het kind niet uit het oog wordt verloren.

Belangrijk uitgangspunt is het blijven zien van de eigenheid van het kind, we kijken niet naar hoe houden we kinderen bezig, maar wat houdt kinderen bezig.

We werken met spel- en ontwikkelingsmateriaal passend bij de leeftijd van de kinderen. Er zijn veilige buitenspeelplaatsen die uitnodigen tot spelen. De ruimte moet kinderen uitdagen tot spel, daarom zorgen we voor afgebakende speelplekken en herkenbare activiteitenplekken (visuele begrenzing is vaak al voldoende bijvoorbeeld door een kleed). Een grote groep kan zo verdeeld worden in verschillende kleine groepjes, hierdoor ontstaat er rust.

De Torteltuin is 40 weken per jaar open. Tijdens de schoolvakanties van de basisscholen, op officiële feestdagen en op Koningsdag is de peuterspeelgroep gesloten. Op margedagen van basisscholen is de peuterspeelgroep wel geopend.

De peuterspeelgroep vormt een uitstekende voorbereiding op de basisschool. Kinderen wennen aan het verblijf in een groep, aan vaste structuur van terugkerende activiteiten en aan een volwassene die het programma aangeeft. In dat klimaat durven peuters nieuwe ontdekkingen te doen en kunnen ze leren van elkaar

Vaste gezichten

Om zich veilig te kunnen hechten is het belangrijk dat kinderen een duurzame relatie met één of meer specifieke personen kunnen aangaan. Daarom werken we met vaste pedagogisch medewerkers op de groep. Dit draagt bij aan een gevoel van veiligheid en geborgenheid van het kind.

 

Contactgegevens

Boomgaard 1
9761 TM Eelde
Tel: 06 11257787 torteltuin@skidkinderopvang.nl
LRKP – nummer: 465391254

Clustermanager: Regiena Pruntel  r.pruntel@skidkinderopvang.nl

Plaatsingsmedewerker: Rean Caspers info@skidkinderopvang.nl