Week tegen de Kindermishandeling 19 t/m 25 november

Wat doe je als je je zorgen maakt over een kind? Ga je in gesprek met het kind? Met de ouders/verzorgers? Bespreek je je zorgen met een collega?

De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt de professional om goed te reageren bij vermoedens van geweld. De 5 stappen helpen om te bepalen hoe je moet handelen en of je moet overgaan tot melden bij Veilig Thuis. Aandacht voor het handelen bij vermoedens van kindermishandeling blijft hard nodig!

Daarom start maandag 19 november de jaarlijkse Week tegen de kindermishandeling!