Wervingsprocedure Raad van Toezicht skidkinderopvang

Home » Wervingsprocedure Raad van Toezicht skidkinderopvang

Vanwege de huidige omvang en toegenomen complexiteit binnen en buiten skidkinderopvang heeft het toezichthoudend bestuur van de stichting gekozen voor een wijziging in de governance structuur. Met ingang van 1 juni 2020 zijn bestuur en toezicht gescheiden en is een Raad van Toezicht geïnstalleerd. Hiertoe worden 5 leden benoemd. Nadere informatie over de Raad van Toezicht en de gewenste profielen leest u via de volgende link: Profiel RvT skidkinderopvang