menu
desc image
desc image

Klachten

Heeft u een verbetersuggestie of een klacht? Laat het ons weten.

skidkinderopvang heeft een klachtenregeling opgesteld en is, als lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang, aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Tijdens het kennismakingsgesprek met skidkinderopvang ontvangt u schriftelijk informatie over de klachtenregeling. Hier vindt u de link naar de klachtenregeling en het openbaar klachtenverslag 2016.

Behandeling van klachten bij het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht het een keer zo zijn dat u dat niet bent, dan horen wij dat graag van u. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening nog beter afstemmen op de behoeften van ouder(s)/verzorger(s).

Wij stellen het op prijs wanneer u uw klacht bespreekt met de betreffende medewerker; doorgaans gaat het om kleine misverstanden of onuitgesproken verwachtingen. Het met elkaar bespreken leidt vaak direct tot verbetering en wederzijds begrip. Wanneer dit echter niet het geval is, of de aard van de klacht maakt dat deze niet met de betreffende medewerker te bespreken is,  kunt u in gesprek met de locatiecoördinator en/of regiomanager van uw locatie. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u terecht bij de directeur.

Indien er ook in dit geval geen oplossing gevonden wordt, kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. Meer informatie vindt u op de website van de Geschillencommissie Kinderopvang.

Behandeling van klachten bij het gastouderbureau

Wanneer ouders/gastouders een klacht hebben over de verzorging of begeleiding van hun kind zal de coördinator in eerste instantie adviseren en stimuleren dat ouder en gastouder dit onderling bespreken en tot een oplossing komen.

Wanneer een ouder een klacht heeft over de dienstverlening van het gastouderbureau of de stichting, dan wordt bovenstaande procedure gevolgd

 

Klachtenvrij certificaat Geschillencommissie 2016

Klachtenvrijbrief Geschillencommissie Kinderopvang 2016