Algemene Voorwaarden en Formulieren

skidkinderopvang is lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang en volgt daarmee de Algemene Voorwaarden. Hieronder kun je de Algemene Voorwaarden en andere belangrijke documenten lezen:

Algemene-Voorwaarden-Kinderopvang

Algemene_Voorwaarden_Gastouderopvang

Ouder – kind afspraken peuterspeelgroepen gemeente Aa en Hunze

Huisregels KDV

Huisregels BSO

Afspraken t.a.v afnemen flexuren

 Overeenkomst gebruik geneesmiddelen

Formulier Toestemming gebruik foto’s

Afspraken t.a.v. puntensysteem ruilingen